Port Tarragona refuerza la cubierta del Refugi 1 para instalar 600 placas solares

Aquesta setmana començaran les obres per reforçar la coberta del Refugi 1 del Moll de Costa, una mesura necessària per poder instal·lar plaques solars en un futur proper. El projecte d’instal·lació d’una cinquena planta fotovoltaica d’autoconsum, que se situarà a la coberta del Refugi 1 del Moll de Costa comptarà amb, aproximadament, 490 panells i generarà una potència de 200 kWn. La instal·lació de l’estructura a la coberta del Refugi 1 tindrà un cost de 235.927,51 euros (IVA exclòs) i una durada de tres mesos des del seu inici. El Refugi 1 s’unirà a un altre edifici emblemàtic i important del Port de Tarragona, com és el Refugi 2, on s’hi troba el Museu del Port, que ja compta amb la seva instal·lació des de l’any 2021. Aquest nou reforç segueix el mateix procediment utilitzat en la instal·lació del Refugi 2

Evolució sostenible

Les obres de reforç de la coberta són un pas important per a la instal·lació de plaques solars, realitzades per garantir la seguretat i estabilitat de l’estructura. El reforçament inclourà la utilització de materials resistents com l’acer per garantir la seva durabilitat i seguretat.

Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar l’eficiència energètica del equipaments del Moll de Costa i del Port de Tarragona, així com estimular l’ús de les energies renovables i l’autosuficiència energètica en el que és un dels compromisos que té l’Autoritat Portuària de Tarragona en el seu procés de transformador.

La futura instal·lació produirà el 17% de l’energia elèctrica que consumeix el Moll de Costa. Aquest panells sumaran 223 kWp de potència màxima al sistema de producció ja existent d’energia elèctrica fotovoltaica del Port, que assolirà així una capacitat màxima de producció de 338 MWh/any, dels quals 282 MWh/any seran per autoconsum.

Quan la futura planta es trobi en funcionament s’ estima una reducció anual d’emissions de 90 tCO2 i un estalvi econòmic anual de 56.450 euros.

Cinquena planta al Port de Tarragona

Actualment, l’APT compta amb quatre plantes de producció d’autoconsum. Aquesta serà la cinquena que construirà el Port per ampliar la seva capacitat d’autoabastiment energètic i autoconsum.

La futura instal·lació funcionarà com una petita central de producció d’energia elèctrica, que injectarà el corrent produït a la xarxa interna de l’edifici pel seu autoconsum. La instal·lació estarà ubicada sobre la coberta amb un acabat exterior de xapa amb forma de teula de l’edifici. Els mòduls fotovoltaics s’instal·laran sobre la coberta del Museu assegurant la generació d’energia fotovoltaica el màxim nombre d’hores del període d’irradiació solar.

La instal·lació fotovoltaica està dissenyada per alimentar altres equipaments i edificis del Moll de Costa com els quatre Tinglados i els dos Refugis, on es troba el mateix Museu del Port de Tarragona.