La UPC crea el Centre Específic de Recerca de l’Hidrogen

L’hidrogen verd és una solució sostenible clau per a la transició energètica atesa la seva alta versatilitat com a vector, amb un potencial enorme per a la descarbonització de la indústria i el transport i per a la gestió òptima de les xarxes d’energia. El desenvolupament de les tecnologies i les infraestructures de l’hidrogen, per tant, són clau per al futur desenvolupament del sistema energètic −basat en l’energia elèctrica d’origen renovable− i, en definitiva, del sistema econòmic de la societat.

El Centre Específic de Recerca de l’Hidrogen (CER-H2) que impulsa la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) serà un nou nucli de coneixement centrat en la recerca, la innovació i la transferència de tecnologies de l’hidrogen, posant especial esforç en l’alineament amb el pla Horizon Europe i el pla de recuperació europeu Next Generation. Això inclou tecnologies de generació, emmagatzematge i utilització d’hidrogen en tots els seus àmbits d’aplicació: energia, indústria, transport i habitatge.

Amb la creació d’aquest centre de recerca i innovació, aprovat pel Consell de Govern del 17 de desembre, la UPC vol contribuir, per mitjà de la recerca i d’experiències pilot, a aprofundir en el coneixement científic i a preparar les tecnologies i les infraestructures de l’hidrogen per fer-ne viable el desplegament. El centre, distribuït en diferents campus, estarà coordinat per la investigadora Maria Serra, professora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i aglutinarà 29 investigadors de vuit grups de recerca, vinculats a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), l’ETSEIB i l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT): el grup de Nanoenginyeria de materials aplicats a l’energia (NEMEN), el Centre en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic (SAC), el Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC), el Grup de Recerca en Ciència i Enginyeria de Fluids (GReCEF), el Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques (CREMIT), el Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA), el Resource Recovery and Environmental Management (R2EM) i el Centre de Disseny d’Equips Industrials i Dinàmica de Màquines (CDEI).

Des del CER-H2, on s’impulsaran projectes relacionats amb l’hidrogen, es fomentarà el doctorat industrial en hidrogen per transferir el coneixement al sector empresarial; es potenciarà la incorporació de nou talent investigador, alhora que es transmetrà el coneixement derivat de l’activitat de recerca als graus i màsters de la UPC.

Els cinc camps d’actuació d’aquest centre seran: la producció d’hidrogen blau, la producció d’hidrogen verd, l’emmagatzematge i distribució d’hidrogen, els seus usos com a combustible, així com la integració dels sistemes d’hidrogen amb la resta del sistema d’energia i el disseny de sistemes per a la monitorització i control en aquest camp.

Projectes i iniciatives per a la transició energètica

En un moment en que l’hidrogen va prenent cada cop més importància estratègica per al sistema energètic futur, a la UPC ja s’estan incubant iniciatives i projectes de recerca i innovació centrats en abordar els reptes d’aquest sector emergent. D’una banda, en els darrers anys s’han desenvolupat i actualment hi ha en marxa diversos projectes finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació, la Comissió Europea i altres institucions directament centrats en la millora de la tecnologia de l’hidrogen. Així mateix, s’està treballant en la construcció de la Planta Pilot d’Hidrogen al Campus Diagonal Besòs, amb una inversió total de més d’un milió d’euros.

A més, la Universitat, que s’ha adherit a l’acord metropolità del desenvolupament de tecnologies de l’hidrogen renovable i forma part de l’Associació Àrea 8, per donar impuls a la digitalització i la indústria 4.0, col·labora en un projecte per transformar vehicles de combustió interna a vehicles electrificat amb pila de combustible i bateries. Totes aquestes iniciatives, juntament amb la creació del CER-H2, situen la UPC com un pol de coneixement referent en aquest camp.