La Generalitat dota de estructura a la Energètica para el inicio de su actividad

El Consell Executiu ha autoritzat avui l’empresa Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU (L’Energètica) a crear 30 llocs de treball per a l’inici de la seva activitat. La mesura arriba el dia abans que l’empresa celebri el seu primer consell d’administració, que ha de servir per prendre les primeres decisions operatives.

La dotació d’aquests 30 llocs de treball ha de permetre a l’Energètica prestar els seus serveis a mesura que desplegui la seva activitat inicial, que comptarà amb una partida pressupostària de 25 milions d’euros. De moment, en el primer consell d’administració es procedirà al nomenament del conseller delegat, càrrec que recaurà en l’actual president de l’empresa, Ferran Civit, i del director general, que serà Daniel Pérez.

Després d’aquestes primeres decisions, els passos següents seran la presentació del pla d’empresa i la definició de l’organigrama de la companyia, tant pel que fa a les àrees de negoci com a les unitats transversals.

Durant el primer semestre de l’any, es durà a terme tant la presentació pública com l’entrada en servei de l’Energètica, l’empresa pública que posarà l’energia al servei del bé comú i impulsarà la sobirania energètica de Catalunya. En aquest sentit, L’Energètica és el mitjà propi de la Generalitat per