El gas natural se consolida como combustible para los barcos que operan en el Port de Barcelona

L’any 2021 es van realitzar al Port de Barcelona 236 operacions de subministrament de gas natural liquat (GNL) a vaixells, sumant 65.050 m3. Tot i que bona part dels vaixells que utilitzen aquest combustible més net -ferris i creuers- s’han vist afectats per la COVID-19 i que s’ha produït una important pujada dels preus del GNL durant l’últim trimestre del 2021, el volum assolit al Port de Barcelona ha estat molt superior als registrats els exercicis 2019 i 2020, quan es van arribar als 37.500 m3 i 39.150 m3, respectivament.

El subministrament es realitza des de terra o des de vaixell a vaixell. La companyia Baleària va realitzar l’any passat 218 operacions multitruck-to-ship (MTTS), que permet la connexió simultània al vaixell de 2 o 3 cisternes de GNL, fent que sigui possible subministrar les quantitats necessàries de combustible durant els curts temps d’escala dels ferris. Durant el 2021 han operat al Port de Barcelona 5 vaixells de Baleària propulsats a GNL que han utilitzat més de 27.000 m3 d’aquest combustible, xifra que suposa un 41% del total subministrat al Port de Barcelona. Baleària ha realitzat també aquest any la primera operació pilot de subministrament de BioGNL al fast ferri Eleanor Roosevelt. El BioGNL és un combustible encara més net, generat a partir de la fermentació anaeròbica de residus orgànics.

En el cas dels creuers, tot i que la seva activitat no es va reprendre fins al mes de juny, s’han superat els nivells pre-pandèmics. Quatre creuers del grup Carnival que operen regularment al Port de Barcelona han realitzat 18 operacions de subministrament de GNL ship-to-ship (STS), és a dir des de vaixell, amb un volum de 38.000 m3. Al desembre del 2021 va començar a operar a Barcelona el nou creuer de Costa Cruceros, el Costa Toscana, que també utilitza GNL, i al primer trimestre d’enguany ho farà l’Aida Cosma, que acaba de sortir de la drassana, augmentant el nombre de creuers que utilitzen aquest combustible.

Hub de GNL a la Mediterrània

El Port de Barcelona, que disposa d’infraestructures i serveis especialitzats per al GNL, s’ha mantingut durant el 2021 com el primer port de bunkering d’aquest gas del sistema portuari espanyol i de la Mediterrània i s’ha situat entre els principals ports del món amb capacitat per a subministrar GNL, com són Rotterdam, Singapur o Port Canaveral. Es preveu que l’ús del GNL a Barcelona segueixi creixent gràcies a la posada en servei d’un nou vaixell de subministrament i a l’aposta de les navilieres per combustibles més nets.

Durant el 2022 està prevista la incorporació al Port del vaixell Haugesund Knutsen, que s’està construint actualment i que té una capacitat de 5.000 m3. Aquest vaixell està inclòs en el projecte LNGHIVE 2 Barcelona, finançat per la Unió Europea, on el Port de Barcelona participa com a soci, juntament amb Enagás i Knutsen, entre d’altres.

En el mateix sentit, a més de les companyies de creuers i de ferris, les navilieres estan posant en servei vaixells portacontenidors, de vehicles i de càrrega a dojo -dedicats al transport de gra o productes químics- propulsats per GNL. El Port de Barcelona ofereix tots els serveis d’aprovisionament a aquests vaixells i una regulació que permet desenvolupar les operacions de bunkering de GNL de forma segura però també aplica, des de l’any 2017, una política de bonificacions per l’ús d’aquest combustible amb l’objectiu de facilitar l’arribada dels vaixells més sostenibles.

El Port de Barcelona aplica una bonificació del 50% a la taxa T1 (que paga el vaixell quan atraca a port); un 30% més de bonificació comercial si el vaixell usa GNL als motors auxiliars o bateries quan estan al port, com és el cas dels sis vaixells de la companyia Grimaldi Lines; i un 10% més si fan servir aquests combustibles menys contaminants durant el trajecte des de l’última escala fins al Port de Barcelona. També s’aplicarà aquesta bonificació quan es connectin els vaixells a la futura xarxa elèctrica que s’està desenvolupant actualment.

“Ens hem marcat un objectiu, que estableix de forma destacada el nostre IV Pla Estratègic: reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 50% l’any 2030 i esdevenir un port neutre en emissions el 2050” ha recordat Damià Calvet, president del Port de Barcelona. “Treballem amb la Comunitat Portuària i amb les navilieres impulsant iniciatives com l’electrificació de molls, la generació d’energies renovables dins del territori portuari i l’ús del GNL com a combustible de transició per avançar cap a la implantació de combustibles zero emissions en el sector portuari i el transport marítim”, ha afegit Calvet.