El autoconsumo fotovoltaico supera las 60.000 instalaciones en Catalunya

Catalunya va tancar l’any 2022 amb 60.208 instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en servei, que sumen una potència instal·lada de 466,59 MW. L’any passat es van posar en marxa 39.237 equips d’autoconsum que totalitzaven una potència de 293,56 MW, xifres que multipliquen per tres les registrades durant l’exercici 2021. Aquestes xifres confirmen el 2022 com l’any de la consolidació de l’autoconsum fotovoltaic, i demostren el compromís de la ciutadania i les empreses amb la transició energètica. De fet, només en el darrer trimestre es van registrar més instal·lacions que en tot l’any 2021.

Segons les dades elaborades per l’Observatori de l’Autoconsum a Catalunya a partir del Registre d’Autoconsum a Catalunya, el sector domèstic és on s’acumula el major nombre d’instal·lacions: un 73,1% de les instal·lacions tenen una potència igual o inferior a 5 kW, mentre que només un 0,4% tenen més de 100 kW de potència. Tanmateix, les instal·lacions de fins a 5 kW de potència suposen només un 33,87% de la potència instal·lada, mentre que les de més de 100 kW suposen el 19,31% del total de la potència, fet que demostra el pes de l’autoproducció entre empreses i institucions.

Per demarcacions, a Barcelona s’hi concentren 36.814 instal·lacions, que sumen una potència de 277,77 MW; Girona compta 9.597 equips, amb una potència de 79,46 MW; Tarragona té registrats 8.580 sistemes d’autoconsum, que totalitzen 58,87 MW, i a Lleida hi ha 5.217 instal·lacions que tenen una potència conjunta de 50,49 MW. El Vallès Occidental és la comarca amb un major nombre d’instal·lacions (8.330) i de potència instal·lada (57,94 MW).

L’autoconsum, una prioritat per Catalunya

L’autoproducció d’electricitat a partir d’energia solar fotovoltaica ha estat i és una prioritat per a Catalunya, en la mesura que és un dels eixos bàsics per a la transició cap a un nou model energètic més net, democràtic, sostenible i inclusiu. L’extensió i generalització de la pràctica de l’autoconsum és un termòmetre de la implicació de la ciutadania amb la transició energètica, ja que permet que les persones passin de ser només consumidores a generar, gestionar i consumir la seva pròpia energia.

Per això, la Generalitat ha estat pionera en l’aplicació de mesures normatives i d’incentius per tal de detectar i eliminar barreres jurídiques, tècniques i econòmiques per a l’autoconsum. La Prospectiva Energètica de Catalunya per a l’any 2050 calcula que, juntament amb l’electrificació de la demanda i la reducció en el consum d’energia, cal que hi hagi fins a 500.000 instal·lacions d’autoconsum en servei l’any 2050 per assolir el repte de la descarbonització de l’economia i la societat catalana.