Congeladas las tarifas del impuesto sobre emisiones de CO2 de los vehículos

El DOGC ha publicat el Decret Llei 4/2022, de 5 d’abril, de mesures urgents en l’àmbit tributari i financer, adoptades amb l’objectiu de pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna. En l’àmbit tributari, les mesures afecten l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient i la taxa de la pesca fresca. En l’àmbit de les mesures financeres, s’incrementa l’import del fons de garantia de la Generalitat a favor de l’Institut Català de Finances (ICF) per facilitar l’accés al finançament per a petites i mitjanes empreses i autònoms del sector agrari, agroalimentari, forestal i de la pesca i l’aqüicultura.

Pel que fa a les mesures tributàries, en el cas de l’impost del CO2, es mantenen les tarifes aplicades en el primer any de l’impost (abonat l’any 2021) i no s’incrementaran, tal com preveia la llei. L’executiu català ha pres aquesta decisió davant “l’escenari d’elevada incertesa” que està tenint sobre l’economia l’alta inflació, provocada per l’alça en els preus de l’energia; la situació a Ucraïna; els efectes de la Covid-19 a les llars catalanes; i per afavorir una transició justa (adaptada a condicions socioeconòmiques).