Catalunya redueix durant el 2020 un 9% les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

L’inici de la pandèmia del Covid-19, el confinament domiciliari a partir del mes de març i l’aturada d’una bona part de l’activitat econòmica durant uns quants mesos de l’any 2020, ha contribuït d’una manera evident a la major baixada d’emissions que s’ha observat mai a tota la sèrie de l’inventari. El PIB a Catalunya va caure un 11,7% durant el 2020 i les emissions van reduir-se un 9,28%, però en tot cas segueix mantenint-se una clara correlació entre el nivell d’activitat econòmica i les seves emissions de GEH associades.

La Unió Europea es va comprometre amb el Paquet Energia i Clima a la reducció del 20% de les seves emissions de GEH per a l’any 2020 respecte a l’any 1990. El compromís de Catalunya per a contribuir al compliment dels objectius europeus es va quantificar aplicant la mateixa metodologia que en el repartiment europeu (correlació al seu PIB/càpita) , cosa que determinà una reducció del 13% de les nostres emissions difuses respecte a l’any 2005. Durant tots els anys del període 2013-2020, les emissions s’han situat clarament per sota del límit màxim que marcaven els objectius europeus. Així doncs, Catalunya s’ha situat sempre en un escenari de clar compliment dels seus objectius de reducció d’emissions de GEH pel 2020.

El compliment dels objectius corresponents al 2020 no ha de tenir una lectura triomfalista, ja que el grau d’ambició de les polítiques de canvi climàtic s’ha accelerat molt en els darrers anys. Els objectius europeus de reducció del 55% en el 2030 respecte l’any 1990 són uns objectius molt més exigents que els del 2020.

Catalunya ha de contribuir de forma solidària a fer possible que la UE complexi aquests objectius i per tant cal  intensificar i incrementar l’aplicació de  polítiques transformadores que aconsegueixin reduccions efectives d’emissions de GEH.

Consulteu l’Inventari d’emissions de GEH per a Catalunya, durant el període 1990-2020, i la nota explicativa elaborada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic sobre l’evolució de les emissions durant aquest període.

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/Noticia/Inventaris_emissions_GEH_2020