Acció Climàtica, nova línia d’ajuts de 115 M€ per incentivar l’autoconsum i l’emmagatzematge d’energia

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha obert aquest dimarts una línia d’ajuts de 115 milions d’euros per incentivar l’autoconsum i l’emmagatzematge d’energia i les energies renovables tèrmiques en el sector residencial. La convocatòria, dotada amb recursos dels fons europeus Next Generation, pretén accelerar la transició energètica a Catalunya. Els ajuts es podran sol·licitar a partir de demà dimecres.

Aquesta línia té com a objectiu impulsar la instal·lació d’equips d’energia eòlica i fotovoltaica per a l’autoconsum en tots els àmbits, de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica que donin suport a equips d’autoconsum, i també d’energies renovables tèrmiques –solar tèrmica, geotèrmia, aerotèrmia i biomassa- en l’àmbit residencial. Se’n podran beneficiar empreses, ciutadania, administracions públiques, entitats del tercer sector i comunitats energètiques, i les instal·lacions podran ser tant connectades a la xarxa com aïllades. El termini de sol·licitud finalitzarà el desembre de 2023 o quan s’exhaureixin els fons disponibles

El total dels ajuts ascendeix a 115 milions, que es divideixen en 6 programes per tal de garantir que se’n beneficiïn tots els sectors i de diversificar les actuacions.

22 milions d’euros destinats a les empreses

La convocatòria destina 22,15 milions d’euros a la pràctica de l’autoconsum en el sector serveis. D’aquests, 18,46 milions tindran com a finalitat subvencionar instal·lacions d’autoconsum a partir d’energia eòlica o fotovoltaica, i 3,69 milions s’orientaran a subvencionar equips d’emmagatzematge que hi estiguin vinculats.

Per al sector industrial i agropecuari, la convocatòria preveu 30,30 milions d’euros, dels quals 25,54 milions serviran per a incentivar la instal·lació d’equips d’autoconsum a partir d’energia eòlica o fotovoltaica, i 4,76 milions a subvencionar sistemes d’emmagatzematge que hi estiguin vinculats.

També s’han consignat 8,82 milions d’euros per a subvencionar equips d’emmagatzemament per a aquelles instal·lacions ja existents en qualsevol d’aquests sectors d’activitat econòmica.

Per a aquests tres programes, l’ajut oscil·larà entre el 15% i el 65% del cost del projecte, en funció de la tecnologia a implantar i del volum de l’empresa sol·licitant. La línia inclou ajuts addicionals per a l’eliminació d’amiant en cobertes i la instal·lació en marquesines, i per als municipis de menys de 5.000 habitants els ajuts s’incrementen en un 5%.

34 milions d’euros per a l’autoconsum residencial, administracions i tercer sector

La línia també destina 34,12 milions d’euros a incentivar l’autoconsum en el sector residencial, les administracions públiques i en el tercer sector. D’aquesta partida, 31,74 milions es destinen a instal·lacions d’autoconsum mitjançant energia solar i fotovoltaica, i 2,38 milions a sistemes d’emmagatzematge vinculats a aquestes instal·lacions. En els mateixos àmbits, es destinaran 790.000 euros a finançar equips d’emmagatzematge d’electricitat vinculats a equips d’autoproducció renovable ja existents.

Per a aquests programes, s’estableixen imports fixos unitaris vinculats a la potència instal·lada, i que van des dels 300 € per cada kWp fins als 4.550 € per cada kWp, segons la tecnologia que s’apliqui i el tipus de beneficiari. La línia inclou ajuts addicionals per a l’eliminació d’amiant en cobertes i la instal·lació en marquesines, i per als municipis de menys de 5.000 habitants l’import dels ajuts s’incrementa amb un import fix per kW en funció de la potència i la tecnologia instal·lada. Es poden acollir a aquesta línia les actuacions que s’hagin iniciat a partir de l’1 de juliol de 2021.

Finalment, es destinaran 15,87 milions d’euros a instal·lar sistemes de generació d’energia tèrmica que permetin autoproduir-se l’energia necessària per a la climatització i l’aigua calenta sanitària. L’import dels ajuts d’aquest programa es calcula segons el tipus de beneficiari, la tecnologia i la potència a instal·lar, i oscil·laran entre els 500 € i els 13.500 euros per kilowatt de potència calorífica instal·lada.

Catalunya, cap a un nou model energètic

Aquesta línia d’ajuts per a l’autoconsum a partir d’energies renovables s’alinea amb el procés de transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, just i democràtic que ha iniciat Catalunya. L’objectiu és assolir una societat i una economia descarbonitzades l’any 2050, amb un model energètic basat en energies renovables i on els ciutadans puguin generar i gestionar la seva pròpia energia i participar en la presa de decisions.

L’autoconsum tindrà un paper fonamental en el nou model energètic que promou el Govern. Per això, recentment s’ha modificat la normativa per reduir i simplificar els tràmits administratius per a aquest tipus d’instal·lacions. D’acord amb l’Observatori de l’Autoconsum a Catalunya, que elabora l’ICAEN, l’autoconsum ja és una realitat a Catalunya:  fins a 30 de juny de l’any 2021, a Catalunya hi havia 13.296 instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en servei  -de les quals més de 5.000 s’han instal·lat aquest mateix any- amb una potència total instal·lada de 122,53 MW.

La pràctica de l’autoconsum a partir de les energies renovables és beneficiosa tant per a l’usuari, ja que redueix els seus costos energètics de manera directa en un entorn de preus elevats, com pel conjunt del sistema, ja que acosta la generació al punt de consum i redueix la dependència energètica de l’exterior. A més, contribueix a apoderar el ciutadà en el sector energètic, ja que no només pot generar l’energia que consumeix, sinó també gestionar-la de la manera més eficient a través de l’autoconsum compartit o de la venda dels excedents a la xarxa.