1.700 solicitudes de ayudas para incentivar el autoconsumo de energías renovables

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha sol·licitat a l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España) l’ampliació del fons de les línies d’ajuts per incentivar l’autoconsum i l’emmagatzematge d’energia i les energies renovables tèrmiques davant el gran número de sol·licituds presentades per part de la ciutadania, empreses, tercer sector i administracions. Aquesta línia d’ajuts, convocats pel  Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a través de l’ICAEN, destinava inicialment un total de 112 milions d’euros dividits en 6 programes per garantir que se’n beneficiïn tots els sectors i diversificar les actuacions i es poden sol·licitar fins al 31 de desembre de 2023.

L’alta demanda ha fet que en poc més d’un més s’hagin rebut més de 13.700 sol·licituds als 6 programes per un import total de 172 milions d’euros, superant en més de 60 milions l’import total inicialment previst per als 6 programes. A hores d’ara, l’import sol·licitat supera el pressupost de tots els programes, excepte el de emmagatzematge en instal·lacions existents al    sectors serveis i productius i el de renovables tèrmiques.

Fins ahir, els programes adreçats a autoconsum residencial, administracions i tercer sector i renovables tèrmiques havien rebut més d’11.200 sol·licituds. Pels que fa als programes adreçats als sector serveis i productius, les sol·licituds presentades superaven les 2.400.

L’autoconsum, peça fonamental del nou model energètic propi

L’autoconsum tindrà un paper fonamental en el nou model energètic impulsat pel Govern. Recentment, el nou decret d’acceleració de les energies renovables també va reduir i simplificar els tràmits administratius per a aquest tipus d’instal·lacions. D’acord amb l’Observatori de l’Autoconsum a Catalunya, que elabora l’ICAEN, l’autoconsum ja és una realitat a Catalunya: fins al 30 de setembre de l’any 2021, a Catalunya hi havia 16.591 instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en servei (de les quals més de 8.000 s’han instal·lat al llarg de 2021) amb una potència total instal·lada de 142,5 MW.

La pràctica de l’autoconsum a partir de les energies renovables és beneficiosa tant per a l’usuari, ja que redueix els seus costos energètics de manera directa en un entorn de preus elevats, com pel conjunt del sistema, ja que acosta la generació al punt de consum i redueix la dependència energètica de l’exterior. A més, contribueix a apoderar el ciutadà en el sector energètic, ja que no només pot generar l’energia que consumeix, sinó també gestionar-la de la manera més eficient a través de l’autoconsum compartit o de la venda dels excedents a la xarxa.